دلیل افزایش تاثیر سئو در کسب و کار

‬ هر روزه محتویات بیشتری در اینترنت ظاهر میشود و‬ مشتری های شما برای گردآوری آنها‬ نیاز به موتورهای جستجو دارند.‬ در واقع هر چه شبکه ی‫ اینترنت بیشتر گسترش یابد، استفاده از موتورهای جستجو نیز رشد بیشتری می یابد.‬ مردم با جستجو، پاسخ پرسشهای خود‫ را پیدا میکنند، محصولاتی را‬ میخرند، غذاخوری ها را پیدا میکند،‬بلیطهایشان را تهیه میکنند، از خبرها‬ مطلع میشوند ‬ و ….همه اینها با جستجو در اینترنت ممکن است‬ ولی اینکار دیگر در بین کامپیوترهای‬ خانوادگی انجام نمیشود. با سیل موبایلها‬ و دستگاه های تبلت ما میتوانیم در مورد هرچیزی در جهان جستجو کنیم‬. چیزی که مردم در مورد نیتهایشان‬ جستجو میکنند، یا بخشهایی که‬ میخواهید لحظه ای در زمان را برای آن صرف کنند‬ و این اساسا یک جستجوی تجاری است.‬ اگر شما به دنبال مسیرهای اسکی هستید‬ یا میخواهید جایی را برای خرید‬ یک دوربین دیجیتال انتخاب کنید، درک و واکنش دادن نسبت به‬ آنها توسط تاجران آسان است.‬ نقش موتورهای جستجو منطبق کردن کوئری‬ های جستجو کاربران به صفحاتی است که‬ به مبحث ارتباط دارد و اگر‬ شما دوربین میفروشید، به این معناست که میتوانید‬ محتوای مرتبطی برای برآورده کردن نیاز جستجو گران تهیه کنید.‬ یک بهینه سازی سایت خوب میتواند ترافیک مرتبطی برای‬ آنچه به دنبالش هستید را داشته باشید‬ ولی بیش از آن، یکی از‬ بزرگترین مزایای بهینه سازی وب سایت‬ قابلیت اندازه گیری نتایج می باشد یعنی‬ شما میتوانید از داده های تحلیلی‬ وب سایت برای فهمیدن موفقیت شما در‬ بدست آوردن کاربران موتور جستجو استفاده‬ نمایید و شما میتوانید بفهمید که‬ اعمال کاربران با اهداف شما سازگار است یا خیر.‬ شما میتوانید تاثیر تولید محتوا در جذب‬ و پیشبرد کاربران در بخشهای فروش را ارزیابی نمایید‬ و شما میتوانید با اندازه گیری عملکرد سئو، آنها را ارزیابی کرده‬ و کم و کاستی آنها را‬ در وب سایتتان در یابید.‬ با در نظر گرفتن پولی که‬ با یک جستجوی ساده دریافت میکنید‬ میتوانید بازده ی سرمایه گزاری بر کانال سئو خود را اندازه گیری نمایید. با آشنایی نسبی با این موارد ساده می توانید تاثیر سئو و بهینه سازی سایت را در کسب و کار خود ببینید.